111

Workshop Keuzes in het huurbeleid; heeft u de puzzel al gelegd?

Workshop Keuzes in het huurbeleid; heeft u de puzzel al gelegd?
(wordt alleen incompany gegeven)

Een interactieve sessie voor beleidsmakers
Welke keuzes maakt u bij het vormgeven van het huurbeleid? Het is best even puzzelen, zeker nu met de invoering van overheidsregelgeving die rechtstreeks gevolgen heeft voor het huurbeleid van uw corporatie. Denk aan de aanpassing van de woningwaardering met de introductie van de WOZ-waarde in 2015, het passend toewijzen van woningen aan potentiële huurtoeslagontvangers in 2016 en de huursombenadering die in 2017 gaat gelden.  

Heeft u de hele puzzel al gelegd? Vraagstukken zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe gaat u om met het streefhuurbeleid?
  • Hoe stemt u streefhuurbeleid en passend toewijzen op elkaar af?
  • Hoe geeft u invulling aan passend toewijzen?
  • Hoe stemt u huurbeleid bij mutatie en strategisch voorraadbeleid op elkaar af?
  • Blijven woningen betaalbaar en beschikbaar voor de lagere inkomens?
  • Hoe gaat u om met investeringen in de woning (duurzaamheid, renovatie)?
  • Wat zijn voor- en nadelen van vraag of aanbod gestuurd werken?
  • Wat zijn effecten voor de inkomsten van de corporatie?
  • Hoe gaat u om met de (beperkte) huurruimte van de huursombenadering?
  • Welke aandachtspunten zijn er bij de implementatie van het huurbeleid?

Al deze onderwerpen worden behandeld tijdens de workshop Keuzes in het huurbeleid.
Na een korte inleiding wordt systematisch doorgelopen welke onderwerpen in het huurbeleid aan de orde kunnen of moeten komen, wat de mogelijke beleidskeuzes zijn, het waarom en de gevolgen ervan. 

Interactief
De bijeenkomst heeft een sterk interactief karakter van de bijeenkomst.  De deelnemers wordt vooral gevraagd eigen ervaringen in te brengen en te discussiëren over voor- en nadelen van bepaalde keuzes. Uiteraard bent u ook welkom als u uw al uitgewerkte huurbeleid(splan) nog eens wil toetsen op inhoud en compleetheid.

Voor wie?
De workshop is bij uitstek geschikt voor beleidsmedewerkers/beleidsadviseurs die zich bezig houden met het huurbeleid van hun corporatie.

Docent
De workshop wordt begeleid door Hilma Bolsman. Zij was senior beleidsadviseur bij Aedes en is nu eigenaar van haar eigen adviesbureau ‘Huurbeleid en Meer’. Hilma is de deskundige bij uitstek op het terrein van huur(prijs)beleid, woningmarkt, woonlasten en de verhouding tussen huurders en verhuurder. Zij was betrokken bij alle belangrijke wijzigingen in het huur- en woonlastenbeleid van de afgelopen vijftien jaar. In haar rol als zelfstandig consultant bij ‘Huurbeleid en Meer’ zet zij haar kennis en ervaring onder meer in voor het geven van training en adviezen.

De Workshop Keuzes in het huurbeleid; heeft u de puzzel al gelegd? is een coproductie van Huurbeleid en Meer en Nestas communicatie

Incompany
Wij bieden de Workshop Keuzes in het huurbeleid; heeft u de puzzel al gelegd? alleen incompany aan. 
Datum in overleg.

Deelnamekosten    
Vul bij Aanmelden uw wensen in en wij sturen u een offerte.

Annuleren    
Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCursussen.nl

Organisatie en inlichtingen    
CorporatieCursussen.nl
T (036) 530 77 00
E info@corporatiecursussen.nl

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

Nestas communicatie

Bezoekadres:

Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecursussen.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecursussen.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen