313

Intervisieprogramma Agressiebeheersing

Intervisieprogramma Agressiebeheersing
(wordt alleen incompany aangeboden, drie dagdelen)

Ervarend leren | Feedback geven en krijgen |Waardevolle inzichten | Veiligheid

Hoe een organisatie omgaat met agressie is zeer belangrijk voor de medewerkers die het overkomt. Daarom hebben de meeste corporaties tegenwoordig veiligheidsbeleid en of een agressieprotocol. Maar werken dit beleid en deze protocollen in de praktijk? Weten de medewerkers wat te doen in welke situatie? Voelen zij zich voldoende gesteund? En ook: lukt het leidinggevenden om het beleid of protocol goed over te brengen naar de werkvloer?

Het Intervisieprogramma Agressiebeheersing ondersteunt leidinggevenden daarbij op een praktische wijze. Intervisie is een effectieve manier van leren in en van de praktijk. Door volgens een bepaalde methode samen met collega’s van andere corporaties te leren en reflecteren, ontstaan nieuwe inzichten in de manier waarop je het agressieprotocol effectief implementeert binnen de eigen organisatie. Een thema kan zijn: “Hoe krijg je samen met je collega's een agressieprotocol in het DNA van de organisatie?” Maar ook: “Wat doet agressie met jou?” Tijdens het Intervisieprogramma Agressiebeheersing kom je tot nieuwe inzichten die werkbaar en inzetbaar zijn binnen de eigen corporatie.

Doelgroep
Het Intervisieprogramma Agressiebeheersing is bestemd voor leidinggevenden bij woningcorporaties die veiligheidsbeleid en agressieprotocollen willen vertalen naar concreet en effectief gedrag op de werkvloer. De cursisten werken in organisaties die al een agressieprotocol hebben of er in de nabije toekomst mee gaan werken en hebben eventueel al eerder een training agressiebeheersing gevolgd maar dat is niet noodzakelijk.
De maximale groepsgrootte van het intervisieprogramma is 10 personen.

Onderwerpen Intervisieprogramma Agressiebeheersing
De onderwerpen komen uit de betreffende groep cursisten. De begeleiders (facilitators) vragen vooraf bij de cursisten naar casuïstiek die gespeeld heeft of nog steeds speelt bij de betreffende corporaties.
De feedback van medecursisten en de begeleiding van de facilitators zorgen ervoor dat je in korte tijd veel leert en handvatten ontwikkelt om agressie gedrag effectief aan te pakken. Je kunt daarbij denken aan:

  • Hoe ondersteun ik mijn collega’s tijdens en na een voorval met agressie?
  • Hoe en wanneer geef ik feedback op een agressiemelding?
  • Hoe houd ik voorkomen of terugdringen van agressie actueel binnen mijn organisatie?
  • Hoe ga ik om met angst en afspraken rondom notoire plegers?
  • Hoe organiseer ik adequate nazorg voor het individu en het team?
  • Hoe en wanneer maak ik afspraken op het repressieve vlak, om zo de regie terug te halen of te behouden?


Methodiek
De inbreng van de cursisten en de kwaliteit en praktijkkennis van de begeleiders bepalen het leereffect. De cursisten leveren actieve bijdragen aan de training. Zij willen leren van en met elkaar en stellen zich positief op.
In een veilige omgeving ontwikkel je nieuwe inzichten, waardoor je je meer bewust wordt van wat je kunt en vaak ook moet doen. Samen met de andere cursisten onderzoek, formuleer, bespreek, en ervaar je hoe je het veiligheidsbeleid en agressieprotocol het beste binnen de eigen corporatie kan vertalen en actueel houden.

In de drie middagbijeenkomsten van het Intervisieprogramma Agressiebeheersing staat de praktijk centraal. Passend beleid op voorkoming van agressie draagt positief bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.


Het Intervisieprogramma Agressiebeheersing is een coproductie van Kenneth MacNack, Erika Hendriks en Nestas communicatie. Erika Hendriks en Kenneth Macnack zijn beiden Facilitator Intervisie, trainer, coach en vertrouwenspersoon.

Incompany
Wij bieden het Intervisieprogramma Agressiebeheersing alleen incompany aan.
Datum in overleg.

Deelnemers
Het Intervisieprogramma Agressiebeheersing is bestemd voor leidinggevenden bij woningcorporaties die veiligheidsbeleid en agressieprotocollen willen vertalen naar concreet en effectief gedrag op de werkvloer. De cursisten werken in organisaties die al een agressieprotocol hebben of er in de nabije toekomst mee gaan werken en hebben eventueel al eerder een training agressiebeheersing gevolgd maar dat is niet noodzakelijk.
De maximale groepsgrootte van het intervisieprogramma is 10 personen.

Incompany
Hier kunt u uw interesse kenbaar maken voor een incompany.

Annuleren    
Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCursussen.nl

Organisatie en inlichtingen    
CorporatieCursussen.nl
T (036) 530 77 00
info@corporatiecursussen.nl

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

Nestas communicatie

Bezoekadres:

Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecursussen.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecursussen.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen