107

Cursus Toekomstbestendige energieconcepten

Cursus Toekomstbestendige energieconcepten 
(€ 539 excl. btw, hele dag)

Corporatiecursus gericht op praktijkoplossingen voor verduurzaming van de energievoorziening van zowel de bestaande voorraad als nieuwbouw.

De bestaande woningvoorraad effectief verduurzamen is niet eenvoudig. Grootschalige uitrol van Nul-op-de-meter blijkt veel moeilijker dan gedacht en veel corporaties vragen zich steeds meer af wat de duurzame energieconcepten van de toekomst moeten zijn. Welke duurzame energie kan uit het gebouw komen, en welk deel uit de omgeving? Deze cursus gaat in op de mogelijkheden en maakt toekomstige energieconcepten concreet in toepassing én financiële uitwerking.

Voor wie?
De cursus Toekomstbestendige energieconcepten is geschikt voor directie, hoofden techniek, projecteconomen, projectontwikkelaars en beleidsmedewerkers van woningcorporaties die te maken hebben met of verantwoordelijk zijn voor het thema duurzaamheid.

Inhoud
Overheid, huurders en corporaties willen allemaal duurzaamheid. Er zijn stevige ambities neergelegd bij de corporaties om de woningvoorraad te verduurzamen. Tegelijkertijd moeten corporaties ook kosten besparen en waar mogelijk inkomsten verhogen. Het is dus zaak om verduurzaming goed in te bedden in de bestaande activiteiten, om zo kosteneffectief mogelijk naar de ambities toe te werken. 

Ondertussen wordt er veel geïnnoveerd in de bouw en de installatiewereld. Voorbeelden zijn nul-op-de-meter renovaties, zonne-energie en warmtepompen. Ook komen er meer projecten met nieuwe oplossingen zoals ijs- en zoutbuffers, biogas, waterstof en ondiepe geothermie. Maar er wordt niet alleen aan de technische kant geïnnoveerd. Er wordt steeds meer toegewerkt naar prestatieafspraken in plaats van alleen ontwerpopgaven. Dit zien we ook terug in de aanstaande vervanging van de vrij theoretische EPC prestatienormen door de praktijk BENG toets. 

Maar welk type duurzaamheidsmaatregel is interessant voor welk segment van het woningbezit? In welke (technische) oplossingen moeten corporaties geld steken? En wat betekenen deze oplossingen voor toekomstige investeringen en exploitatie? En hoe zorg je voor goede prestatieafspraken? De cursus Toekomstbestendige energieconcepten gaat in op deze vragen. 

Het cursusprogramma is interactief van aard doordat theorie en praktijkcases elkaar steeds afwisselen. Je krijgt daarbij ook de beschikking over rekenmodellen voor het berekenen van de financiële impact van diverse concepten, zoals zonnepanelen en warmtepompen. Na afloop van de cursus ben je in staat om duurzame maatregelen in perspectief te plaatsen en integraal mee te wegen bij je vastgoedinvesteringsbeslissingen.

Docenten
Arjen de Jong, all-round deskundige verduurzaming gebouwde omgeving, Blueterra
Jaap Neeleman, DWA


De cursus Toekomstbestendige energieconcepten is een coproductie van Blueterra (zusterbedrijf van DWA) en Nestas communicatie

08.30 - 09.00 uur
Inloop & koffie

09:00 - 10.00 uur
Context voor verduurzaming: ambities, regelgeving, financiële ruimte voor verduurzaming
Kennisgebieden: Vastgoedsturing, Wetgeving

10.00 - 12:00 uur
Ontwikkeling duurzame technieken en toepasbaarheid op woning- en wijkniveau
Kennisgebieden: Techniek & innovatie, Aansluiting op woningvoorraad

12.00 - 13.00 uur
Lunch

13.00 - 15.00 uur
Toelichting vier cases & vastgoedmodel
Kennisgebieden: Financiële begrippen, Integraal vastgoedmodel, Doorrekening cases

15.00 - 15.15 uur
Korte pauze

15.15 - 15.45 uur
Bespreking resultaten cases
Kennisgebied: Reflectie op caseresultaten

15.45 - 16.30 uur
Hoe implementeren?
Kennisgebied: Ervaringen uit de praktijk, Prestatieafspraken en contracten

Data en locatie
- donderdag 12 oktober 2023
Duur: hele dag 09.00 uur - 16.30 uur
Mercure Hotel Amersfoort Centre

Deelnamekosten
De deelnamekosten van de Cursus Toekomstbestendige energieconcepten bedragen € 539 exclusief btw en parkeerkosten, inclusief koffie/thee, lunch en documentatie.

Laptop
Wil je zo vriendelijk zijn ten behoeve van de cursus een eigen laptop mee te nemen?

Aanmelden
Je kunt je hier aanmelden voor de Cursus Toekomstbestendige energieconcepten.

Incompany
Uiteraard kun je deze cursus ook incompany volgen.

Annuleren    
Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCursussen.nl

PE-punten
Meer weten over PE-punten?

Organisatie en inlichtingen
CorporatieCursussen.nl
T(036) 530 77 00
info@corporatiecursussen.nl

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

CEDEO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:

Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecursussen.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecursussen.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen