493

Interactieve training Softcontrols

Interactieve training Softcontrols
(€ 539 excl. btw, hele dag)

Deze interactieve training is (juist) niet alleen bedoeld voor controllers en/of financials! Iedere leidinggevende heeft met softcontrols te maken. Bestuurders, managers, teamleiders en coördinatoren etc. Elke organisatie heeft softcontrols en heeft behoefte aan instrumentarium om deze te beïnvloeden. Wil of moet je met cultuuraspecten, houding en gedrag aan de slag, dan is dit een training voor jou!

Noodgedwongen zijn woningcorporaties vanaf 2015 door striktere wet- en regelgeving heel erg gefocust geweest op hardcontrols. Ironisch genoeg waren het juist houding en gedrag (softcontrols) waardoor er werd gegrepen naar striktere regelgeving (hardcontrols). Die regelgeving was dan ook erg gericht op de inrichting van finance & control en gaf veel voorzetten voor beheersingsmaatregelen en instrumentarium aan de harde kant.

Er ligt alweer enige tijd een nieuwe versie van de Woningwet (2022) en het stof is zo onderhand wel neergedaald. Daardoor komt er ook meer aandacht voor andere zaken, zoals de softcontrols. Aan de ene kant komt dat, omdat er vanuit de externe accountantscontrole en toezichthouders meer aandacht voor is. Maar aan de andere kant ook, omdat duidelijk wordt dat met hardcontrols alleen, een organisatie niet beheersbaar is.

Met softcontrols probeer je invloed uit te oefenen op de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers (kortom: houding en gedrag). Doelstelling is het creëren van een motiverende en stimulerende omgeving, waarin medewerkers hun werk kunnen doen. De veronderstelling daarbij is dat daarmee de persoonlijke doelstellingen in het verlengde komen te liggen van de organisatiedoelstellingen. Tegelijkertijd is daarbij het uitgangspunt dat de medewerker daardoor altijd handelt in belang van de organisatie. Uit het voorgaande kan de indruk ontstaan dat softcontrols meer gericht zijn op de medewerkers, dan op de top van de organisatie, maar dat is niet het geval!

Programma

 • Kennismaking en individuele vraagpunten (van tevoren uitgevraagd)
 • Theoretisch Kader: 
  • Algemeen geldende principes en ethische dilemma’s
  • Wat zijn softcontrols? 
  • Elementen van softcontrols
  • Verschil hard- en softcontrols
  • Alignment
  • Three lines
 • Praktijk:
  • Casus ‘Vijn Wonen’
  • Elementen van softcontrols
  • Softcontrol instrumentarium 
  • Aanpak in de praktijk
 • De Softcontrol Quizz
 • Discussie/vragen/ruimte voor individuele casussen

Leerresultaat
Na het volgen van deze training heb je:

 • Inzicht in softcontrols en de verhouding soft-/hardcontrols
 • Herkenning van en oog voor softcontrols en hanteerbaar instrumentarium

In Company
Deze training leent zich bij uitstek voor een in company traject. Als stand alone training met aandacht voor hoe je met elkaar omgaat en wat de impact daarvan is op je organisatie of als specifiek op soft controls gericht onderdeel van een cultuurtraject binnen je organisatie.

Docent
De docent is Wobbe van der Meulen, managing consultant bij Hofmeier. 

De interactieve training Softcontrols is een coproductie van Wobbe van der Meulen en Nestas communicatie

Datum en locatie
- dinsdag 26 november 2024
Duur: hele dag (09.30 uur - 16.30 uur)
Mercure Hotel Amersfoort Centre

Deelnamekosten
De deelnamekosten van de interactieve training Softcontrols bedragen € 539 exclusief btw en parkeerkosten, inclusief koffie/thee, lunch en documentatie

Aanmelden
Je kunt je hier aanmelden voor de interactieve training Softcontrols.

Incompany
Uiteraard kun je deze cursus ook incompany volgen met collega's.

PE-punten
Voor de interactieve training Softcontrols kun je, indien van toepassing, 6 PE-punten behalen.
Meer weten over PE-punten?

Annuleren    
Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCursussen.nl

Organisatie en inlichtingen    
CorporatieCursussen.nl
T (036) 530 77 00
info@corporatiecursussen.nl

 

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

CEDEO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:

Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecursussen.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecursussen.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen