211

Training Financiën voor niet-financiële managers

Training Financiën voor niet-financiële managers
(€ 1.250 per persoon, excl. BTW, tweedaagse)

Deze training is bestemd voor directeur-bestuurder, RvC-leden en managers die niet over voldoende financiële kennis beschikken, maar daar wel verantwoordelijkheid voor dragen (aanvangsniveau HBO en trainingsniveau HBO/WO). 

Het financiële huishoudboekje van corporaties staat steeds meer onder druk. Als directie en management heeft u de verantwoordelijkheid over de financiële continuïteit van uw organisatie. Eisen worden verder opgeschroefd door in- en externe toezichthouders. U stelt hogere eisen aan uw managementrapportages om te sturen en verantwoording af te kunnen leggen. Daarnaast komt u steeds meer in aanraking met rapportages zoals de jaarrekening, de meerjarenbegroting en de bedrijfswaardeberekeningen. Corporaties moeten meer sturen op kasstromen. Hoe gaat u daarmee om? Onderwerpen als een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering vragen uw aandacht en hoe vergroot ik het kostenbewustzijn van mijn medewerkers?

Inhoud
Hoe brengt u de financiële risico's in kaart? Welke eisen stelt u aan het financiële beleid? Hoe staat het met onze financiële positie? In deze tweedaagse komen deze en onderstaande onderwerpen aan de orde:

 • actualiteiten, wat zijn de gevolgen van onder andere het Europadossier, het regeerakkoord, de crisis, parlementaire enquête en de herziene Woningwet
 • financieel begrippenkader, waar sturen we nu eigenlijk op
 • sturen op rendement en kasstromen
 • exploitatieopzet van een woning
 • bedrijfswaardeberekening en onrendabele top
 • marktwaarde in verhuurde staat
 • baten en lasten versus inkomsten en uitgaven
 • balans en balanswaardering
 • winst- en verliesrekening en resultatenanalyse
 • inkadering financiële positie
 • vermogens- en liquiditeitenbeheer
 • begroten en budgetteren
 • risicomanagement
 • rol van toezichthouders
 • welke rol speelt u?

Resultaat
Na afloop bent u in staat:

 • uw eigen jaarrekening en meerjarenbegroting te lezen en te interpreteren
 • uw financiële positie zelfstandig in kaart te brengen
 • te sturen op de operationele en financiële geldstromen
 • het formuleren van financiële beleidskaders
 • investeringsrisico's te beoordelenDe Training Financiën voor niet-financiële managers is een coproductie van FBTA en Nestas communicatie

Datum en locatie
Donderdag 6 en vrijdag 7 december 2018 (5 dagdelen verdeeld over twee dagen)
NH Hotel, Nunspeet 

Deelnamekosten
De deelnamekosten van de Training Financiën voor niet-financiële managers bedragen € 1.250 per deelnemer exclusief BTW, inclusief arrangementskosten en inclusief cursusmateriaal.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor de Training Financiën voor niet-financiële managers.

Incompany
U kunt deze cursus uiteraard ook incompany volgen.

Annuleren    
Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCursussen.nl

PE-punten
Voor deelname aan deze training ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 16 PE punten.
Meer weten over PE-punten?

Organisatie en inlichtingen    
CorporatieCursussen.nl
T (036) 530 77 00
E info@corporatiecursussen.nl

Loading...
Loading...
Loading...

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

Cedeo & CRKBO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:
Jool Hulstraat 1
1327 HB Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecursussen.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Jool Hulstraat 1   -   1327 HB Almere   -   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecursussen.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Login